خانه / بایگانی برچسب: پارت چهار

بایگانی برچسب: پارت چهار

رمان هفت خط/پارت چهار

* ساعت از هفت گذشته بود ولی هنوز هیچ خبری از کسی نشده بود. بدبختی بزرگ بعدی این بود که نگهبان از کجا می خواست بفهمه که دو نفر این تو گیر افتادن؟ ما هم که هیچ راه ارتباطی ای باهاش نداشتیم. مگه اینکه خود صاحب شرکت یا معاون و …

توضیحات بیشتر »

رمان آخرین بلیت تهران/پارت چهارم

  “راه آهن” با وحشت از خواب پريدم. صداي زنگ تلفنم از يه جايي بلند شده بود و من با حالتِ گيجي كه مرز خواب و بيداري باعثش بود، بي هدف دست هام رو تو فضاي اطرافم حركت مي دادم. صداي زنگ قطع شد. كمي سر جام نشستم و آخر …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من/پارت چهارم

شوهر غیرتی من

_دختره ی رعیت رو ببین چه عشوه ای میاد! با شنیدن صدای همسر ارباب که اینو به خانوم کناریش داشت میگفت ساکت شدم و بغض کردم چرا انقدر ضعیف شده بودم من که با شنیدن هر حرفی بغض میکردم و اشکام سرازیر میشد نازگل؟! با شنیدن صدای ارباب سرم و …

توضیحات بیشتر »

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون/پارت چهارم

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون

علیسان چه عطر خوبی داشت تنش، با لبخند بهش نگاه کردم که از پارکینگ بیرون میرفت شونه ای بالا انداختم: _مگه چیز بدی گفتم؟ با صدای زنگ گوشیم نگاهی به شماره انداختم، عکس الهه روی صفحش خاموش روشن میشد: _جونم عشقم؟ با عشوه شروع کرد حرف زدن: _خوبی علیم؟ امشب …

توضیحات بیشتر »