خانه / بایگانی برچسب: پارت دوم

بایگانی برچسب: پارت دوم

رمان حصار/پارت دوم

  _خب علی این فکر خوبیه اینجوی هم خطری مهندس جوان رو تهدید نمیکنه هم امیر هم در جریان فنی کار قرار میگیره چون خواه یا ناخواه امیر مرتب سر میزنه قبل از این که بابا که رضایت کامل از چهره اش میبارید موافقت خودش رو اعلام کنه به حرف …

توضیحات بیشتر »

رمان هفت خط/پارت دوم

  جدا از قفل بودن در و مشخص نبودن زمان دقیق خلاص شدنمون.. تنها سر کردن تو یه محیط در بسته با یه مردی که هیچ شناختی ازش ندارم جز اینکه تو همین چند دقیقه فهمیدم آدم عجیب و شاید بی تعادلیه… خودش یه دلیل مسلم برای وحشت کردن بود! …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من/پارت دوم

شوهر غیرتی من

با صدای شیطونی لب زدم: مطمئنی؟! با دیدن چشمهام که دوباره خمار شده بود و صدای شیطونم چشمهاش گرد شد و با صدای شیرینی گفت: ارباب بخدا دوباره دردم میاد من نمیتونم. با شنیدن حرفش قهقه ی بلندی زدم عجیب این دختر بچه شیرین و دلبر بود با شنیدن صداش …

توضیحات بیشتر »

رمان گرداب/پارت دوم

رمان گرداب

اخماش شدیدتر تو هم رفتن و صداش ارومتر و ترسناک تر شد: -کی؟.. از ترس چسبیدم به در ماشین و با هق هق نالیدم: -پسر..پسر عمه ام..پدر و مادرم..فوت کردن..پیش عمه ام زندگی می کردم..امشب هیشکی..خونه نبود..اونم..اونم میخواست..فرار کردم..حاضرم تو..تو خیابون بخوابم..ولی اونجا..برنگردم… گوشه ی لبشو جوید و نگاهشو ازم …

توضیحات بیشتر »

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون/پارت دوم

رمان آقای مهربون خانوم خوش زبون

با صدای زنگ گوشیم ازشون دور شدم و از رستوران بیرون زدم:_مامان. مامان. مامان.تا آبروم نرفته سریع دکمه اتصال و زدم: _جونم مامان؟صدای نگرانش تو گوشم پیچید: _دختر ورپریده، چشم سفید، پدر سـ…..استغفرالله _چی شده:| _چیزی نشده..فقط یه زلزله ۴ ریشتری زمینو لرزونده، ولی دختر من از اونجایی که از …

توضیحات بیشتر »