خانه / بایگانی برچسب: دانلود رمان حصار

بایگانی برچسب: دانلود رمان حصار

رمان انتقام نا تمام پارت چهارده

این چندباری که اومد، احساس میکردم یه جوری نگاهم میکنه؛ انگار از قبل من رو میشناسه. امروز قراره یه سر برم ساختمون مناقصه و گزارشاتی رو برای سهامداران ببرم. وقتی رسیدم، ماشین رو تو پارکینگ گذاشتم و وارد آسانسور شدم. بعد از زدن دکمه، در داشت بسته میشد که یه …

توضیحات بیشتر »

رمان حصار/پارت بیست و یک

_بهار عزیزم مطمئنی ، اونجور که تو گفتی میخوام فکر کنم گفتم کمه کم یک هفته طول میکشه عصبانیتم رو پنهون میکنم و با لبخندی رو به نیلوی متعجب میگم: _مطمئنم نیلو جون تو به انیس خانوم زنگ بزن کاریت نباشه تا میخواد بازم حرف بزنه بلند میشم و حینی …

توضیحات بیشتر »

رمان حصار/پارت ده

  که دوتا پسر خوشتیپ هم داخلشن , تا میخوام نگاهم رو برگردونم پسر کناری چشمکی میزنه و یه اشاره ای که نمیدونم یعنی چی با دستش در میاره همون لحظه چراغ سبز میشه و راه میفتم و از تو آینه رو به سما میگم: _جیگر و قلوه آره؟ متاسفم …

توضیحات بیشتر »

رمان حصار/پارت نه

  انگار اینبار جدی جدی دلگیر شده چون دفعه های قبل خودش بهم زنگ میزد و جوری رفتار میکرد که انگار اتفاقی نیفتاده دستم میره که یه پیام بهش بدم ، پشیمون میشم و صفحه تلگرامم رو باز میکنم ایکون سبز رنگ روی پی ویش عدد دو رو نشون میده …

توضیحات بیشتر »

رمان حصار/پارت دوم

  _خب علی این فکر خوبیه اینجوی هم خطری مهندس جوان رو تهدید نمیکنه هم امیر هم در جریان فنی کار قرار میگیره چون خواه یا ناخواه امیر مرتب سر میزنه قبل از این که بابا که رضایت کامل از چهره اش میبارید موافقت خودش رو اعلام کنه به حرف …

توضیحات بیشتر »