خانه / رمان آنلاین / رما ن دلبر جذاب من

رما ن دلبر جذاب من

رمان دلبر جذاب من/پارت دو

  من که از شدت درد داشتم هق هق میکردم حتی نای نفس کشیدن هم نداشتم و بازم خونریزی شدیدی کردم دکتر بهم گفته بود تا یک ماه رابطه نداشته باش کف خونه پر از خون شده بود کامیار لعنتی هم که از بس مست کرده بود بیهوش شده بود …

توضیحات بیشتر »

رمان دلبر جذاب من/ پارت یک

منم تو بغلش دلبری می کردم و می رقصیدم اونم گفت ژونن سکسیه من تو فقط ناز کن بعد دستشو گذاشت روی باسنم و گفت اینم واسم تکون بده عالیه منم پوزخندی زدم تو دلم گفتم:اره عزیزم تو فقط به فکر هوستی هه بعدش دویستش ارین اومد ارین:کامیار بیا بریم …

توضیحات بیشتر »